Winkel rechtstreeks bij de producent, lagere verzendkosten. btw inbegrepen

Algemene verkoopvoorwaarden

De verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar is verboden.

Laatst bijgewerkt op 27 april 2020

Préambule

Deze website https://boutique.lesgravesdeviaud.com/ wordt uitgegeven door het bedrijf SARL Franconseil / LA COLOMBINE, 409 impasse de VIAUD - 33710 PUGNAC - RCS LIBOURNE 

Dit bedrijf is de commerciële structuur van Chateau Les Graves de Viaud.

E-mail: info@lacolombine.fr / info@lesgravesdeviaud.fr- Tel: +33 6 73 18 28 12.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website worden geplaatst https://boutique.lesgravesdeviaud.com/ en dit ongeacht de clausules die op de documenten van de koper kunnen voorkomen.

Le CLIËNT erkent deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en hun voorwaarden te aanvaarden. In gevallen waarin deze algemene verkoopvoorwaarden niet geregeld zijn, zijn de regels voor verkoop op afstand van de plaats waar het hoofdkantoor is gevestigd van toepassing.

Artikel 2: Bestellingen

SARL FRANCONSEIL verbindt zich ertoe bestellingen te aanvaarden die zijn geplaatst onder de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
In geval van niet op voorraad, SARL FRANCONSEIL verbindt zich ertoe de leveringstijden mee te delen die nodig zijn om het gewenste product te verkrijgen of een vervangend product aan te bieden. SARL FRANCONSEIL respecteer elke bestelling door een of meer leveringen van de bestelde producten te doen.

Door zijn bestelling te valideren, kan het CLIËNT verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Verkoopvoorwaarden De voorbereiding en verzending van een bestelling kan pas plaatsvinden na ontvangst van de betaling. Zodra de bestelling is verzonden, wordt er een factuur per e-mail verzonden.

SARL FRANCONSEIL behoudt zich het recht voor om alle niet-conforme of twijfelachtige bestellingen te annuleren, evenals bestellingen die voortvloeien uit een CLIËNT waarmee er een geschil zou zijn.

Artikel 3 Prijs

De aangegeven prijzen inclusief alle belastingen zijn inclusief alle belastingen (toepasselijke btw, accijnzen en alle andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van het sluiten van de bestelling, elke wijziging kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten).

Bij levering buiten het vasteland van Frankrijk zijn de weergegeven prijzen inclusief btw (inclusief btw) en aangevuld met accijnzen en andere belastingen van het land van CLIËNT (en alle andere belastingen die van toepassing zijn op de dag dat de bestelling wordt gesloten, elke wijziging die kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten), evenals administratieve beheerskosten voor douaneformaliteiten.

Productprijzen kunnen op elk moment veranderen, afhankelijk van het prijsbeleid van SARL FRANCONSEIL. De bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Productaanbiedingen en prijzen zijn slechts geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en zolang de voorraad strekt.

De weergegeven prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van het aantal bestelde producten en het land van verzending.

Artikel 4: Geldigheid van aanbiedingen

Producten en aanbiedingen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.
In geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere producten na validatie van de bestelling, SARL FRANCONSEIL verbindt zich ertoe de CLIËNT zo spoedig mogelijk per e-mail. In overeenkomst met de CLIËNT, SARL FRANCONSEIL kan de bestelling wijzigen of het / de niet beschikbare product (en) terugbetalen door de betaalkaart te crediteren die bij de bestelling is gebruikt.

Artikel 5: levering

SARL FRANCONSEIL levert op het vasteland van Frankrijk. De verzendkosten worden op onze site automatisch berekend op basis van de bestemming van de bestelling en het aantal bestelde producten.
Voor leveringen op een andere bestemming moet een specifieke prijsopgave worden gedaan.
De wijnen komen van ons landgoed en worden opgeslagen in onze kelders of op het logistieke platform van het merk Plugwine in Mâcon.
De levertijd voor bestellingen is 7 werkdagen voor het vasteland van Frankrijk na ontvangst van betaling. Zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn inbegrepen in niet-werkdagen, evenals dagen waarop wegvervoer verboden is. Deze deadlines staan ​​vermeld in de orderbevestiging die per e-mail door de CLIËNT. De bestelling wordt afgeleverd op het afleveradres gekozen door de CLIËNT.
Le CLIËNT is verplicht zijn pakketten bij aflevering zorgvuldig te controleren om eventuele reserveringen onmiddellijk aan de vervoerder te kunnen doen. De CLIËNT heeft een termijn van 3 dagen (artikel L133-3 van de consumentenwet) om naar voren te komen en 10 dagen als hij hun goede staat niet heeft kunnen controleren bij de vervoerder (artikel L224-65 van de verbruikscode).

Elke fout of wijziging gemaakt door het CLIËNT in een lopende afleveropdracht en wat het ook is, leidt tot een verlenging van de verwachte levertijd. De bijkomende kosten komen voor rekening van de CLIËNT

Artikel 6: Intrekking

Met betrekking tot een bestelling van producten:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-18 van de Consumentenwet is de CLIËNT heeft een termijn van veertien heldere dagen vanaf de levering van zijn bestelling om het geleverde artikel te retourneren voor omruiling of terugbetaling, naar keuze van de CLIËNT, zonder boetes, met uitzondering van retourkosten.

Le CLIËNT heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om te handelen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek.

De kennisgeving van de wens om zich terug te trekken kan worden gedaan met behulp van het formulier dat beschikbaar is op onze site of via onze afdeling. CLIËNT per e-mail of telefoon (zie de pagina Contacten voor contactgegevens)

SARL FRANCONSEIL verbindt zich ertoe de CLIËNT binnen een termijn van maximaal veertien dagen na kennisgeving van de herroeping en onder voorbehoud van retourzending van de producten. De kosten voor het retourneren van het product blijven de verantwoordelijkheid van de CLIËNT.

Retourzendingen moeten worden verzonden naar het adres:
Château Les Graves de Viaud
Namens SARL FRANCONSEIL
409 Impasse de Viaud
33710 PUGNAC

In overeenstemming met artikel L.221-5 van de consumentencode kan de consumentkoper hieronder een standaardformulier voor herroeping vinden voor een bestelling die op de site is geplaatst bij een professionele verkoper-adverteerder:

Herroepingsformulier (Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Ter attentie van: (contactgegevens Adverteerder Verkoper)

Ik / wij (*) stel / wij (*) hierbij / u op de hoogte van mijn / onze (*) terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*) / voor de levering van diensten (*) hieronder:

Besteld op (*) / ontvangen op (*):
Naam van de klant (en):
Adres van de klant (en):
Handtekening van de klant (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum: (*)

(*) Verwijder de onnodige referentie.

Met betrekking tot een activiteitreservering:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-28 12 ° van de consumentenwet, vormt de verkoop van reserveringen voor wijntoeristische activiteiten die een vrijetijdsdienstverlening vormen die met een bepaalde periodiciteit moet worden verleend, de bepalingen van artikel L.221-18 van dezelfde code met betrekking tot het herroepingsrecht van de consument is niet van toepassing op de aankoop van Tickets op afstand.

Artikel 7: betaling

Elke bestelling impliceert een betaling die wordt bepaald volgens de methoden en middelen die zijn gespecificeerd in het bestelproces.

Betalingen met creditcard worden gedaan via een beveiligde online betalingsdienst.

SARL FRANCONSEIL nooit toegang hebben tot de bankgegevens van Cliënten.

Een betalingsopdracht met een creditcard kan niet worden geannuleerd. Daarom is de betaling van de bestelling door de koper onherroepelijk, onverminderd het CLIËNT om hun herroepingsrecht of daaropvolgende annulering van de bestelling uit te oefenen.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud

In overeenstemming met de wet van 1 mei 1980 worden producten geleverd aan CLIËNT worden onder eigendomsvoorbehoud verkocht. De eigendomsoverdracht is onderworpen aan de volledige betaling van de prijs van de producten door de Klant, op de tussen de partijen overeengekomen termijn. In geval van niet-betaling van de totale prijs van de goederen binnen de overeengekomen termijn, SARL FRANCONSEIL kan voor rekening en risico van de Klant de eigendom van de producten claimen.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

Alle gegevens verstrekt tijdens uw bezoeken aan klanten op https://lesgravesdeviaud.plugwine.com/ zijn strikt vertrouwelijk. Geen van de persoonlijke gegevens of contactgegevens van de klant zal aan iemand worden verkocht of verhuurd zonder hun voorafgaande toestemming. Persoonlijke klantgegevens worden gebruikt door SARL FRANCONSEIL met het oog op het verwerken van bestellingen en, indien nodig, om contact met hen op te nemen over informatie die uitsluitend betrekking heeft op onze diensten: boekhouding, controle en selectie van creditcard of andere betaalkaart, marketing en statistische analyses, tests, onderhoud en ontwikkeling van het systeem , Klantonderzoeken, klantrelaties, het verbeteren van onze toekomstige communicatie en het beter identificeren van de behoeften en voorkeuren van klanten. Eenmaal geregistreerd op https://boutique.lesgravesdeviaud.com/de CLIËNT krijgen toegang tot de pagina "Mijn account" en kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen.

SARL FRANCONSEIL moet mogelijk de volgende gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken: naam, e-mailadres, fysieke contactgegevens, geboortedatum en soms bezorg-, factuur- of andere informatie met betrekking tot de bestelling.

In toepassing van de Data Protection Act van 6 januari 1978, de CLIËNT heeft het recht om gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. De CLIËNT kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar de klantenservice (zie de contactpagina voor contactgegevens)

De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke informatie op de site https://boutique.lesgravesdeviaud.com/ is verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

Bestaan ​​van een lijst van verzet tegen werving: Als uw telefoonnummer wordt verzameld tijdens het aanmaken van uw account of het plaatsen van uw bestelling, informeren wij u dat uw telefoonnummer alleen zal worden gebruikt om uw bestellingen correct uit te voeren of om contact met u op te nemen om u nieuwe diensten aan te bieden. Onverminderd het voorgaande wordt u, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, geïnformeerd dat u zich, indien u dat wenst, kunt inschrijven op de lijst van verzet tegen werving. U kunt zich gratis inschrijven op deze lijst die bindend is voor alle professionals behalve degenen met wie u al een contract heeft afgesloten.

Artikel 10: Gebruik van cookies

SARL FRANCONSEIL gebruikt het gebruik van cookies in het bijzonder om de klant te herkennen bij het verbinden met de site https://boutique.lesgravesdeviaud.com/ evenals voor functionele en analytische doeleinden en om haar dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die door zijn browser op de computer van de klant worden opgeslagen wanneer hij een website bezoekt.

Le CLIËNT heeft de mogelijkheid om het gebruik van deze cookies uit te schakelen door de juiste instellingen op hun computer te selecteren. Deze deactivering heeft echter tot gevolg dat de toegang tot bepaalde functies van de site wordt verhinderd.

Artikel 11: Garanties

SARL FRANCONSEIL is gebonden aan de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, in de zin van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden aan de garantie voor de verborgen gebreken van het ding die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is , of die dit gebruik zo sterk verminderen, dat de koper het niet zou hebben gekocht of alleen een lagere prijs zou hebben gegeven als hij ze had gekend ". Als gevolg hiervan is het CLIËNT heeft tot 2 maanden na de leverdatum de tijd om een ​​klacht in te dienen SARL FRANCONSEIL. Na deze periode heeft het bedrijf SARL FRANCONSEIL kan de producten niet meer garanderen en CLIËNT moeten bewijzen dat hun eventuele wijziging plaatsvindt voordat ze worden ontvangen.

De producten genieten van de wettelijke garantie van conformiteit voorzien door artikelen L217-4 en volgende van de consumentenwet.

Er wordt aan herinnerd dat de klant:
- Profiteer van een periode van twee jaar vanaf de oplevering van het onroerend goed om op te treden;
- kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in artikel L. 217-9 van de consumentenwet;
- Is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de vierentwintig maanden na de levering van het goed.

De Klant die een beroep wil doen op de wettelijke garantie van conformiteit, moet hierover informeren SARL FRANCONSEIL. Als de redenen voor de retourzending geldig zijn, worden de betrokken Producten teruggestuurd naar het adres vermeld in artikel 6 hierboven, onder dezelfde voorwaarden als die gelden voor de uitoefening van het herroepingsrecht. Bezorgkosten en retourkosten worden vergoed.

De terugbetaling van het (de) geretourneerde product (en) zal worden gedaan door de bankrekening te crediteren die is gekoppeld aan de bankkaart die is gebruikt om de bestelling te betalen.

De terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld tot de datum van daadwerkelijke ontvangst van het / de Product (en) op het bovenstaande adres.

Artikel 12: aansprakelijkheid

Alle gepresenteerde teksten en foto's zijn uitsluitend ter informatie en zijn op geen enkele manier contractueel. SARL FRANCONSEIL behoudt zich het recht voor om de website, commerciële procedures en deze algemene voorwaarden te wijzigen. De CLIËNT is onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling. SARL FRANCONSEIL kan niet verantwoordelijk worden gehouden, of worden geacht niet te hebben voldaan aan deze voorwaarden, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen .

Artikel 13: toepasselijke wetgeving

De taal van dit contract is Frans. Alle clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden, alle transacties en aankoopverrichtingen die vanaf de site worden uitgevoerd https://boutique.lesgravesdeviaud.com/. evenals per post en per telefoon worden beheerst door de Franse wet en wetgeving. Elk geschil dat geen minnelijke schikking heeft opgeleverd, valt onder de verantwoordelijkheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. SARL FRANCONSEIL of het tribunaal van de afdeling gekozen door de CLIËNT.

Artikel 14: Bescherming van minderjarigen

Overeenkomstig artikel L. 3342-1 van de volksgezondheidscode is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien (18) jaar verboden. De CLIËNT stemt ermee in ouder te zijn dan 18 door op de site te bestellen https://boutique.lesgravesdeviaud.com/.

Belangrijkste toepasselijke teksten

Artikel L217-4 van de consumentencode

"De verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Het is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract is opgelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd ”.

Artikel L217-5 van de consumentencode

"Het goede komt overeen met het contract:
1 ° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
- of het overeenstemt met de beschrijving gegeven door de verkoper en de kwaliteiten heeft die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
- of het de kwaliteiten heeft die een koper gerechtvaardigd mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2 ° Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en die deze heeft aanvaard ”.

Artikel L217-12 van de consumentencode

"De actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen".

Artikel L221-28 van de consumentencode

"Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten (...):
7 ° De levering van alcoholische dranken waarvan de levering wordt uitgesteld tot meer dan dertig dagen en waarvan de waarde overeengekomen bij het sluiten van het contract afhangt van schommelingen op de markt buiten de controle van de professional (…) ".

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

"De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben gegeven. prijs, als hij ze had gekend ".

Artikel L3342-1 Volksgezondheidscode

"De verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen is verboden. Het gratis aanbieden van deze dranken aan minderjarigen is ook verboden in drinkgelegenheden en alle winkels of openbare plaatsen. De persoon die de drank bezorgt, verlangt van de klant dat hij kan aantonen dat hij meerderheid (…) ".

CONSUMPTIEBEMIDDELING

Volgens artikel L.612-1 van de consumentenwet wordt eraan herinnerd dat “elke consument het recht heeft om kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van het geschil tussen hem en een professional. Daartoe garandeert de professional dat de consument een effectief beroep doet op een consumentenbemiddelingssysteem ”. Als zodanig biedt ALLO MY COACH zijn consumentenklanten, in het kader van geschillen die niet in der minne zijn opgelost, de bemiddeling van een consumentenbemiddelaar, wiens contactgegevens als volgt zijn:

Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt aangeboden om geschillen op te lossen zonder een beroep op de rechter te hoeven doen.